Pakalpojumi /
Nekustamo īpašumu pārdošana

Dzīvokļus mūsu „saulainajos namos” klientiem mēs piedāvājam bez starpniekiem. Esam pat apzināti iekļāvuši dzīvokļu pārdošanas līgumā nosacījumus, kas ir neizdevīgi spekulantiem, jo mūsu mērķis ir: nodrošināt namu iedzīvotājiem patiesu komfortu, atpestīt viņus no kaimiņos notiekošajiem nebeidzamajiem remontdarbiem. Vienlaikus mēs saviem esošajiem klientiem palīdzam uzlabot viņu dzīves apstākļus, iegādājoties lielāku vai mazāku dzīvokli, piemēram, kādā jaunuzceltā „saulainajā namā” – tā vietā, kurā viņi dzīvo patlaban, bet kurš viņus kaut kādā ziņā vairs neapmierina.

Pēc kompānijas „Saules dzīve” uzceltajiem un apsaimniekotajiem namiem pieprasījums ir vienmēr.